Acerca de

Euroopan Vapaaehtoisjoukot

esc-logo-en.png

Euroopan solidaarisuusjoukot on EU:n uusi hanke, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuksia auttaa yhteisöjä ja yksilöitä vapaaehtoistyössä tai vastikkeellisessa työssä omassa maassaan tai ulkomailla.

Solidaarisuusjoukkoihin voi rekisteröityä 17-vuotiaana, mutta projektiin voi osallistua vasta 18-vuotiaana. Osallistumisen yläikäraja on 30 vuotta.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen projektit kestävät 2–12 kuukautta, ja ne sijoittuvat yleensä johonkin EU-maahan.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta-ajatus
Euroopan solidaarisuusjoukot tuovat yhteen nuoria rakentamaan osallistavampaa yhteiskuntaa, tukemaan heikompia ja vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. Sen projektit ovat inspiroivia ja voimaannuttavia kokemuksia nuorille, jotka haluavat auttaa, oppia ja kehittyä.

 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteet

Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien arvoja ovat solidaarisuus ja ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioitus, ja he uskovat oikeudenmukaiseen ja tasavertaiseen yhteiskuntaan, jossa valitsee moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeus, solidaarisuus ja tasa-arvo;
Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujat pyrkivät lisäämään solidaarisuutta ihmisten välillä näiden kulttuureita ja perinteitä kunnioittaen, ja heidän tavoitteenaan on rakentaa yhteisvastuuseen ja keskinäiseen auttamiseen perustuva yhteisö;
Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujat ovat halukkaita antamaan merkityksellisen panoksen yhteiskuntaan ja he sitoutuvat osoittamaan solidaarisuutta, yhteistyöhalua ja keskinäistä ymmärrystä;
Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujat eivät saa toimia millään sellaisella tavalla, joka saattaisi asettaa muut tai heidät itsensä alttiiksi vahingoittumiselle;

Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien on noudatettava isäntäorganisaatiota ohjaavia sääntöjä, organisaatiorakenteita ja käytäntöjä sekä pidettävä mielessä, että tämä kehys voi olla tarpeen toimintaan liittyvien ihmisten henkilökohtaisen terveyden, turvallisuuden ja ihmisarvon kannalta. Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien on myös noudatettava isäntämaan voimassa olevia lakeja;
Euroopan solidaarisuusjoukkoihin liittymisen on oltava aina nuoren vapaaehtoinen valinta, ja he voivat vapaasti irtautua hankkeesta. Heillä on oikeus hylätä mikä tahansa solidaarisuusjoukkojen työskentelytarjous ilman että se vaikuttaisi heidän tuleviin mahdollisuuksiinsa saada tarjouksia;

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin liittymiseen ei liity mitään maksuja;
Osallistujat saavat työskentelynsä päätteeksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen todistuksen, joka vahvistaa heidän osallistumisensa toimintaan;
Kun Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistuja hyväksyy työskentelytarjouksen, hän tekee osallistuvan organisaation kanssa Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamiskirjan periaatteiden mukaisen solidaarisuussopimuksen, joka sisältää työskentelyn ehdot. Jos kyseessä on ammatillinen projekti, työsopimus ajaa saman asian;
Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistuja saa ennen toiminnan aloittamista ja sen kuluessa selkeät tiedot suoritettavista tehtävistä sekä tarpeen mukaan koulutusta ja kielellistä tukea.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen liittymisedut

Euroopan solidaarisuusjoukkojen projektiin osallistuminen on merkittävä saavutus kenelle tahansa nuorelle. Se on myös valtti työpaikan ja koulutuspaikan hakemisessa. Euroopan solidaarisuusjoukot voivat tarjota mahdollisuuden osallistua mielekkääseen toimintaan, joka saattaa toimia ponnahduslautana työelämään.

Projektin jälkeen saat todistuksen, jossa osallistumisesi on dokumentoitu. Siitä on apua työpaikkaa tai koulutuspaikkaa haettaessa.

Tulevaisuuden parempien uranäkymien ohella Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoaa myös muita etuja valitsemastasi projektityypistä riippuen.

Vapaaehtoistyössä et saa palkkaa, mutta matka-, asumis- ja oleskelukustannuksiasi korvataan toiminnan ajalta, ja sinut on vakuutettu. Saat tarvittavan koulutuksen ennen aloitusta ja saavuttuasi toimintakohteeseen.

Linkki rekisteröitymiseen:
https://europa.eu/youth/solidarity_fi

Sustainability Rules

Haluatko mukaan?

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Instagram
Thanks for contacting us. We will reply you soon as possible.